Huge Thing sp. z o.o. realizuje projekt nr POIR.02.04.01-0041/16 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Huge Thing jest organizatorem programu akceleracyjnego, którego celem jest
nawiązanie współpracy przez małych i mikroprzedsiębiorców z dużymi, uznanymi markami.

Celem projektu jest akceleracja przynajmniej 20 pomysłów,
które będą miały szansę rozwinąć swój produkt i sprawdzić swoje hipotezy na rynku globalnym.

Wartość projektu:
5 874 987,79 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
5 772 449,00 zł